Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 
Najem mieszkań


Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku informuje, że w dniach 3 lipca 2019 r. – 16 lipca 2019 r. odbędzie się nabór kandydatów na Najemców lokali mieszkalnych z odzysku, z partycypacją zwrotną na n/w mieszkania:

  1. Lokal mieszkalny jednopokojowy o pu. 31,28 m2 przy ul. Narutowicza 5/23 w Słupsku (parter) - przeznaczone do zamieszkania od października 2019 r.
       partycypacja - 44.783,75 zł
       kaucja - 4.128,96 zł
  2. Lokal mieszkalny trzypokojowy o pu. 59,89 m2 przy ul. Narutowicza 5/16 w Słupsku (III piętro) – przeznaczone do zamieszkania od sierpnia 2019 r.
       partycypacja - 85.744,85 zł
       kaucja - 7.905,48 zł
Przed podpisaniem umowy najmu Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania wpłaty zarówno partycypacji jak i kaucji zabezpieczającej.

Wniosek i deklarację dotyczącą w/w naboru można pobrać w biurze Słupskiego TBS lub ze strony internetowej Spółki.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Słupskiego TBS Sp. z o. o. przy ul. Fałata 11 w Słupsku w godz. 800 – 1500, telefonicznie pod numerem (59) 845-60-91, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Słupskiego TBS www.stbs.slupsk.pl .


Pliki do pobrania

Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Falata 11
76-200 Słupsk