Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 
Najem mieszkań

Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku informuje, że w dniach 1 grudnia 2021 r. – 7 grudnia 2021 r. odbędzie się nabór kandydatów na Najemców lokali mieszkalnych z odzysku, z partycypacją zwrotną:

  • Lokal mieszkalny jednopokojowy o pu. 32,78 m2 przy ul. Narutowicza 5/2 w Słupsku (parter) - przeznaczony do zamieszkania od stycznia 2022 r.
    partycypacja ok. - 45.537,68 zł
    kaucja - 4.444,97 zł
  • Lokal mieszkalny jednopokojowy o pu. 31,50 m2 przy ul. Narutowicza 6/3 w Słupsku (parter) – przeznaczony do zamieszkania od stycznia 2022 r.
    partycypacja - 57.909,97 zł
    kaucja - 4.271,40 zł

Przed podpisaniem umowy najmu Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania wpłaty zarówno partycypacji jak i kaucji zabezpieczającej.

Wniosek i deklarację dotyczącą w/w naboru można pobrać ze strony internetowej Spółki. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w godz. 800 – 1500, pod numerem (59) 845-60-91, oraz na stronie internetowej Słupskiego TBS www.stbs.slupsk.pl

Pliki do pobrania

Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Falata 11
76-200 Słupsk