Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 
Najem mieszkań

NOWE  MIESZKANIA  Z  PARTYCYPACJĄ  UL. PŁOWIECKA 5

Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o. o. informuje, że realizowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Płowieckiej w Słupsku z 16 lokalami dwu i trzy pokojowymi.
Zakończenie budowy planuje się do 31 marca 2020 r., natomiast zasiedlenie mieszkań od kwietnia 2020 r.

Od dnia 18 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r. rozpocznie się nabór kandydatów na Najemców lokali mieszkalnych w w/w budynku, który prowadzony będzie do czasu uzyskania akcesu partycypacji dla wszystkich mieszkań.

W w/w naborze obowiązuje dla wszystkich mieszkań partycypacja w wysokości 15% kosztów (brutto) budowy lokalu mieszkalnego wg planowanych kosztów tj. 6.879,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, o które ubiega się kandydat na najemcę.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Słupskiego TBS przy ul. Fałata 11 w Słupsku w godz. 800 – 1500, telefonicznie pod numerem (0-59) 845 60 91, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Słupskiego TBS www.stbs.slupsk.pl.


Pliki do pobrania

Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Falata 11
76-200 Słupsk