Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 
Najem mieszkań

Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. informuje, że aktualnie Spółka nie posiada zwalniających się mieszkań na wynajem.

 

Jednym z warunków wynajęcia mieszkania w zasobach Słupskiego TBS jest spełnienie kryterium dochodowych.

Następnym warunkiem wynajęcia mieszkania w zasobach Słupskiego TBS jest nie posiadanie tytułu prawnego do innego mieszkania w mieście Słupsku.